Xhevaire Kazanxhi

Days Waiting: 188

Age: 4

Sponsor Now
Sponsor

Xhoana Kalemi

Days Waiting: 77

Age: 4

Sponsor Now
Sponsor

Xhoela Bunja

Days Waiting: 159

Age: 5

Sponsor Now
Sponsor

Yesenia Tovilla

Days Waiting: 223

Age: 18

Sponsor Now
Sponsor

Yesu Babu Dopati

Days Waiting: 211

Age: 13

Sponsor Now
Sponsor

Yohoshuva Chilikuri

Days Waiting: 678

Age: 9

Sponsor Now
Sponsor